Архивни снимки

Благодарим много на Милка Кралева за изпратените архивни снимки от архива на Геновеве Жекова от Варна.