Кръгли маси

Кръгла маса – Съвременните мистерии на злото и на изкуплението му чрез Доброто 1 – 2 април 2017, Варна

Кръгла маса – Духовното ръководство но човечеството 2 – 3 април 2016, Варна