Духовен съвет

Наряда за 7. март

Духовното съобщество

121 години от ВСЕЛЯВАНЕТО НА УЧИТЕЛЯ
07 Март 2018 г., 6 ч.с.

1. Химнът „АУМ”
2. Песен „Небето се отваря” (с. 50)
3. Молитва за Божието Възтържествуване
4. Песен: „Поздрав на Учителя” (с. 44)
5. Прочит от Свещените книги:
Евангелие от Йоан, Гл. 3:1-8
„Свещени думи на Учителя” № 697 Новораждане;
№ 373, № 460 и № 1870 Учителя;
№ 1515 и № 1761 Вселяване
„Той иде” „Свещени думи …”, т.3. Кн.7 м/у № 3003 и № 3033
6. Песен: „Иде, иде…“ (с.114)
7. Слово на Учителя: Учител (от „Учителят говори”)
8. Песен: „О, Учителю благати”(с. 51)
9. Мелодия № 4. „Озарение” (с. 189)
10. Втора молитва на Ученика
11. Заключителна формула след молитва
12. Формула на Братството (с песен)

МОЛИТВА ЗА БОЖИЕТО ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ
1. Благодаря Ти, Господи, Боже Мой,
задето ми позволи да сляза на Земята, да страдам и да се трудя за своето повдигане.
2. Боже мой, на Теб поверявам сърцето си, в което е скрито всичкото ми богатство
и Те моля – опази го, очисти го и го озари с Твоята Божествена Любов…
3. Господи, Боже Мой,
да възтържествува Твоята Добродетел; да възтържествува Твоята Правда;
да възтържествува Твоята Любов и да се прояви тя в света;
да възтържествува Твоята Мъдрост и да се прославиш в Своите дела;
да възтържествува Твоята Истина и чрез нея, Господи, да озариш света;
да възтържествува Твоят Живот и чрез Него да се дадат всички блага!
4. Господи Боже и Отче Мой,
да възтържествува и Твоят Дух, да се възцари Той и да бъде Все и Вся!
5. Да дойде, Отче Небесни, по-скоро Твоето Царство и на Земята,
за да заживеем един чист и свят живот!
Амин

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН – ГЛАВА 3:1-10
1. Между фарисеите имаше човек на име Никодим, началник юдейски.
2. Той дойде при Исуса нощем и му рече:
Рави, знаем, че си Учител, дошъл от Бога,
защото никой не може да прави чудеса,
които Ти правиш, ако не бъде с него Бог.
3. Исус му отговори и рече: Истина, истина ти казвам:
ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие.
4. Никодим Му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди?
Нима може втори път да влезе в утробата на майка си да се роди?
5. Исус отговори: Истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от Вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие:
6. роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е Дух.
7. Недей се чуди, задето ти казах: вие трябва да се родите свише.
8. Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш
отгде иде и накъде отива: тъй бива с всекиго, роден от Духа.

ВТОРА МОЛИТВА НА УЧЕНИКА
Господи, застани за делото Си – защити малото Си стадо –
не допущай да развалят онова, което Учителят създаде!

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФОРМУЛА СЛЕД МОЛИТВА
Господи, всичко това да бъде за Твоя Слава
и за благото на моята душа!

СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ

№697. НОВОРАЖДАНЕ
Човек може да влезе в Духовния свят още сега и
да почувства в себе си едно пробуждане, едно новораждане –
тези окови на живота да ги няма и да познае Новия живот.
Като дойде човек да се роди от „Вода и Дух”,
ще бъде постоянно радостен в душата си.

№ 460. УЧИТЕЛЯ
Необходим е Учител за Ученика.
Невъзможно е Посвещение без Учител!
Той е, Който ще му даде право направление
Тук, на Земята, и Горе, в Невидимия свят.
Пътя може да ти разкрие само този,
който е минал по него и го познава
във всичките му подробности.

№ 373. УЧИТЕЛЯТ
Учителят не служи на преходното.
Той служи на Любовта.
Защото служи на Бога.

№ 1870. УЧИТЕЛЯТ
Вие мислите, че ме познавате.
Познаването на Учителя е една велика идея.
Аз живея във всички хора, в звездите, в растенията…

№ 1515. ВСЕЛЯВАНЕ
Човек ще се ражда и умира, докато не
придобие съвършенството, безсмъртието.
Ще дойде ден, когато няма да се ражда и умира,
но ще се вселява.

1761. ВСЕЛЯВАНЕ
Напредналите същества Горе чакат
да се вселят в готовите души на Земята.

ТОЙ ИДЕ!
Из „Свещени думи …”, т. 3. Кн. 7
Божественият Дух идва да работи в човека,
когато сърцето и умът работят правилно.
Човешките идеи и прояви стават по-ясни и конкретни.
Духът носи всички блага, носи пълния и вечен живот,
носи дарби и способности. Пригответе се да Го посрещнете.
Изхвърлете вън от себе си всичко отрицателно.
Цялата природа говори за Него и Го очаква с Любов.
И въздухът, и светлият лъч, и Небето говорят за Него.
Вятърът, който минава край тебе, ти шепне: „Той иде!“.
Ручеят, който шумоли до тебе, повтаря това на своя език.
Всяка морска вълна шепне до брега: „Со хам!”(„Аз съм!”).
Когато Духът идва, тогава всичко велико се ражда.
Човешката душа се разширява, противоречията изчезват.
Божият Дух носи новата светлина на готовите души.
Те палят своите свещи и слушат Гласа Му. 3003
У когото съзнанието е пробудено, възприема
това Божествено изявление и се изменя коренно. 3004
При идването на тази нова вълна на Божията Любов
условията за живот ще навлязат в нова фаза.
Великата Любов – Живият Господ –
ще даде светлина за умовете на хората,
топлина за сърцата и сила за волята им. 3005
Когато умовете и сърцата на хората се обърнат към Бога,
тогава ще се изменят възгледите им.
Бог ще преустрои всичко наново.
Ще си отдъхнат хора и животни и ще кажат:
„Благодарим, че Бог царува на Земята!“. 3007
Бог, Който живее в нас, и ние, които изпълняваме
Неговата Воля, можем всичко да направим.
Отворете с радост душите си за Него! 3009
Облечете се със светлите дрехи на Чистотата,
И запалете светилниците си, за да Го посрещнете!
Тогава ще се чуе новият химн, който някога Йоан е чул.
На Земята ще се пее песента на необятната Божия Любов.
Пригответе Пътя за Мощния, Силния, Който иде сега! 3017
Ликува душата! Иде, сам Той иде, да помага Той! 3018
Душата е градина с най-хубави плодни дървета.
Ангели ги отглеждат. 3019
Душата е светилище, в което гори вечният пламък,
Душата е радост, която иде от Безграничния.
Душата е царството на Мира. Душата е Любов. 3020
Днес душата отправя молитвен зов през вековете:
– Ти, Безграничният, Същина на всички същини,
Силният, Безсмъртният и Любещият
ела и ме поведи в пътя на Светлината! 3021
Той иде! Той е, Който е бил, е и ще бъде. 3022
През всичките векове те е пазел, обгръщал те е
с Любовта Си и ти е говорил по хиляди начини. 3023
Елате всички на празника на душата!
И в нова светлина душата ще прозре
вечното си предназначение в живота. 3026
И ще усети светъл спомен за своята Родина:
И измъчената душа ще чуе глас познат и близък:
– Мина вече старото завинаги!
Никога няма да бъдеш поругавана и подтисната.
И ще станеш камък жив в Моя Храм. 3027
Вложи Чистотата в сърцето си
и Любовта ще дойде в своята пълнота! 3029
Вложи Правдата в живота си
и тя ще внесе яснота в решенията ти! 3030
Вложи Добродетелта в силата си
и тя ще внесе в теб неизменна вярност
и Духът на Бога ще обитава в теб. 3031
Ти ще бъдеш под Неговите крила,
пред очите на Неговата милост. 3032
Посрещни Онзи,
Който иде в душата като ярка светлина,
като мощна сила, като огън всепроникващ!
Той иде! 3033

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *