Резюме на заседанието на Просветния съвет от 20 юни 2021

Просветен съвет
Бяло Братство – Варна
Заседание: 20 юни 2021, Петдесетница

Дневен ред
  1. Организация и структуриране на лекционните цикли
  2. Проблеми на електронния вестник „Синархия“
  3. Организация на Юбилейна кръгла маса, посветена на 100-годишнината на Словото на четирите съвета
  4. Разглеждане на програмата на събитията на 11 юли 2021 г. в Николаевка

Обсъждания, предложения и решения
По т. 1
 • Създаване на електронен календарен график на събитията, организирани от Просветния съвет. Отговорник: брат Х. Вътев
 • Създаване на нов лекционен цикъл „Синархия“ с модератор брат Х. Маджаров.
 • Към лекционния цикъл „Встъпление в окултната опитност“ създаване на два подцикъла:
   o „Космогония на Розенкройцерите“. Отговорник: брат Д. Семов
   o „Кабала“. Отговорник: сестра Г. Маджарова
 • Всяка заявка/предложение за извънредни лекции и/или прояви на гост-лектори да бъдат предварително одобрявани чрез представяне на резюме и вписвани в календарния график. Отговорник: брат Д. Калев

По т. 2
• Създаване на нова вестникарска рубрика „Синархията в нас“. Отговорник:
сестра Г. Маджарова
• Публикуване на броеве едновременно в електронен и принтиран вариант и
разпространяване между братските групи в страната. Отговорник: брат Д.
Калев
• Създаване на електронно приложение на вестник „Синархия“. Отговорник:
брат Х. Вътев

По т. 3
• Организиране и провеждане на кръгла маса със заглавие: „100 години Словото
на четирите съвета – устройство на съвременните общества“. Отговорник:
брат Д. Калев
• Дата на провеждане: 4 септември 2021 г., събота, 10-17 ч., като част от
официалната програма на Варненския събор, 4-6 септември 2021 г.
• Презентиране и обсъждане на 4 главни теми:
  o Принципът на четирите съвета: 100 години социална опитност. Х.Маджаров

      n Сателитна презентация: Символи на Синархическата верига. Д. Семов
  o Синархията в човешкото устройство. Г. Маджарова
  o Принципът на четирите съвета: има ли място в съвременното държавно
устройство. проф. И. Христов
  o Принципът на четирите съвета в уредбите на окултното общество. Д. Калев

По т. 4
• Програмата, предложена от брат Георги Христов, Бургас, се приема без бележки и допълнения. Отговорник: брат Г. Христов Резюме на заседанието: Димитър Калев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *