Кръгли маси

Кръгла маса - Духовното ръководство но човечеството 1-2 април 2017 -Варна

Откриване на кръглата маса

Съвременните мистерии на злото и на изкуплението му с Доброто

1-2 април 2017-Варна

Антропософско общество- България
Общество Бяло Братство- Варна

Уводни ремарки - Димитър Калев 

Мартин Атанасов. Съзнанието за злото в традициите на древното масонство 

Начало на втори ден на кръглата маса

Мартин Атанасов. Възникване и смисъл на злото през XIX и XX век

Георги Христов. Академията Гондишапур и окултните основи на болшевизма 

Георги Христов. Тайните на англосаксонските братства и розенкройцерските мистерии 

Мартин Атанасов. Преодоляването на злото чрез неговото спасение 

Кръгла маса - Духовното ръководство но човечеството 2-3 април 2016 -Варна

Откриване на кръглата маса

Духовното ръководство на човечеството

2-3 април 2016 -Варна

Антропософско общество- България
Общество Бяло Братство- Варна

Любовта в светлината на антропософията

Водещ - Трайчо Франгов

Двата потока- на Бодхисатвата и на Кристиян Розенкройц водещи човечеството към Христос.
Водещ: Георги Акабалиев

Формулата на ученика
Водещ - Константин Златев

Мартин Атанасов

Основа на темата ще бъдат думите на Рудолф Щайнер: „Като разумни хора, като хора, които могат да четат знаците на времето, трябва да организираме живота си в съответствие с трите Мистерии на нашето време: Мистерията на Михаил, Мистерията на Христос и Мистерията на Сорат”.

12909584_1141345035884030_798755952470787314_o (1)

Как учението на Петър Дънов, Учителя, реставрира слънчевите мистерии.

Водещ- Димитър Калев

Моралните и социалните принципи на богомилското учение

Водещ- Дамян Попхристов

Митологичен Хоризонт в културата на азиатските скити- духовен соларни предпоставки в системата Сакски митраизъм.

Водещ: Александър Алексиев Хофарт

Темата - За един сюжет от Евангелие на Йоан през погледа на Рудолф Щайнер и българската литература.

Водещ- Сава Василев

Духовното ръководство на човека

Водещ: Пламен Христов