Тук можете да видите как се стига до Братския център - Лозето. Ако не успеете да се ориентирате, моля, обадете се на тел. 0888034134 - Христо Вътев.

КОНТАКТИ – КООРДИНАТОРИ - ВАРНА

Координатор : Христо Вътев - 0888034134

e-mail: bialo.bratstvo.varna@gmail.com

Рая Манчева - Касиер - 0887006007

Димитър калев - Член - 0888321392

Четирите общества

Христо  Маджаров - Духовен съвет - 0887 819 814

Стела Рускова - Просветен съвет - 0886567104

Христо Коларов - Физически съвет - 0886 885 745

Димитър Димитров - Примирителен - 0878 27 62 85

Новости в сайта

Неделна лекция “Законът на служенето“- Варна 10.06.2018г.

Семинар по Паневритмия , Варна, 7-13.07.2018

Любезни приятели, братя и сестри! Заповядайте на едноседмичен семинар по Паневритмиодв гр.Варна. Братското лозе. Ще се разгледат разнобразни теми, вдъхновени от основните […]

Дежурни по кухня в неделя

Здравейте, мили приятели. Днес на срещата на примирителния съвет обсъдихме някои идеи за подобряването на атмосферата на братското лозе. Това, което конкретно […]

Любезни приятели, братя и сестри!
Заповядайте на едноседмичен семинар по Паневритмиодв гр.Варна. Братското лозе.

Ще се разгледат разнобразни теми, вдъхновени от основните източници на Паневритмията и от Словото на Учителя: ще се проведат различни физически и музикални упражнения:всички въпроси ще се обсъждат в дух на разбирателство и в търсене на съгласие.
Акцент на тазгодишната среща е 80-годишния юбилей от първото издание на Паневритмията.
Има възможности за преспиване на палатки. Всеки, който желае да представи тема или да сподели опит, е добре дошъл!
За подробности: 0888865418-Георги и 0877605833- Станю

Предварителна ритъм-програма на семинара „Варна-2018“

Събота – 7.07. 

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);
6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);
9:00-9:30 – Запознаване на участниците;
9:30-10:00 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова.
10:00-10:30 – Философия и дух на Паневритмията от 1938 г. – Георги Христов;
10:30-11:00 – Чай/кафе;
11:00-11:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;
11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;
12:30 – Братски обяд; 
16:00-17:00 – Влияние на Паневритмията върху фините тела – разговор;
17:00-17:30 – Чай/кафе;
17:30-18:30 – Упражняване на „Първият ден на пролетта“ (първите 10), „Изгрява слънцето“, „Запознаване“, „Колко сме доволни“, „Стъпка по стъпка“ и „Пентаграм“ според автентичното издание от 1938 г. 
18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

Неделя – 8.07. 

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);
6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);
9:00-9:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова; 
9:30-10:30 – Паневритмичният текст – свят на възможности – д-р Даниела Пандулчева (практическо занимание)
10:30-11:00 – Чай/кафе;
11:00-11:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;
11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;
12:30 – Братски обяд; 
16:00-16:30 – Лични опитности от практикуване на Паневритмията от 1938 г. – Румен Бакалов;
16:30-17:00 – Приемственост между автентичната Паневритмия от 1938 г. и френското издание от 1983 г. – Георги Христов;
17:00-17:30 – Чай/кафе;
17:30-18:30 – Възстановяване на променените упражнения спрямо автентичната Паневритмия от 1938 г. – Христо Маджаров
18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

Понеделник – 9.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);
6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);
9:00-9:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова. 
9:30-10:30 – Съчетание на музика и движение с дишане в Паневритмията (практическо занимание) – Надя Табакова 
10:30-11:00 – Чай/кафе;
11:00-11:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;
11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;
12:30 – Братски обяд; 
16:00-16:30 – Роля на Милка Периклиева за издаването на Паневритмията от 1938 г. – Христо Маджаров;
16:30-17:00 – Роля на Боян Боев за издаването на Паневритмията от 1938 г. – Георги Христов;
17:00-17:30 – Чай/кафе;
17:30-18:30 – Учителя за Паневритмията (степенуване на автентични, вторични и третични източници, като и на последващи материали и интерпретации по темата) – разговор;
18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

Вторник – 10.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);
6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);
9:00-9:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова;
9:30-10:30 – На кое време е правилно да се стъпва в Паневритмията – Тонка Петрова (практическо занимание);
10:30-11:00 – Чай/кафе;
11:00-11:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;
11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;
12:30 – Братски обяд; 
16:00-16:30 – 20-ти такт на 6 упр-е – големият проблем на традицията в Паневритмията – Станю Василев. 
16:30-17:00 „Изгрява слънцето“ – най-ощетеното откъм точност упр-е в Паневритмията – Станю Василев
17:00-17:30 – Чай/кафе; 
17:30-18:30 – Роля на музикантите в центъра на кръга по време на Паневритмията – разговор с музиканти.
18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

Сряда – 11.07. 

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);
6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);
9:00-9:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова;
9:30-10:30 – „Слънчеви лъчи“ – роля и място на „лекото подскачане/пружиниране (практическо занимание) – Гинка Пашева;
10:30-11:00 – Чай/кафе;
11:00-11:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;
11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;
12:30 – Братски обяд; 
16:00-17:00 – Упражнението „Квадрат“ като метод за излизане от противоречията на квадрата (геометрична интерпретация). „Слънчеви лъчи“ – път за излизане от ограничителните условия на кръга (геометрична интерпретация) – Диан Семов;
17:00-17:30 – Чай/кафе;
17:30-18:30 – 7-те херметични принципа (разговор);
18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

Четвъртък – 12.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);
6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);
9:00-9:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова; 
9:30-10:30 – Астрология в Паневритмията (разговор); 
10:30-11:00 – Чай/кафе;
11:00-11:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;
11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;
12:30 – Братски обяд; 
14:00 – Отпътуване за с. Николаевка;
15:00-17:00 – Разглеждане на забележителностите в с. Николаевка, свързани с личността и родословието на Петър Дънов;
17:00-19:00 – Празничен концерт, посветен на рождения ден на Учителя; (читалище в с. Николаевка)
19:00 – Отпътуване обратно за Варна

Петък – 13.07. 

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);
6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);
9:00-9:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова; 
9:30-10:30 – Паневритмията – вселена от движения (друг прочит на постановката на тялото при изпълнение на Паневритмия – Теодора Ячева;
10:30-11:00 – Чай/кафе;
11:00-12:00 – Курсове по Паневритмия – споделен опит (разговор);
12:00-12:30 – Равносметка и обобщаващи разговори;
12:30 – Братски обяд; 

Всякакви промени са възможни по време на семинара предвид на непредвидени обстоятелства.

Анонс за семинара по Паневритмия във Варна от 9 до 15 юли 2018 г

Паневритмия във Варна се играе всеки ден от понеделник до събота в морската градина до кривото дърво от 7 часа и всяка неделя от 7 часа на братското лозе.

май

юни 2018

юли
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for юни

1st

Events for юни

2nd

Events for юни

3rd

Events for юни

4th

Events for юни

5th

No Events
Events for юни

6th

Events for юни

7th

Events for юни

8th

Events for юни

9th

Events for юни

10th

Events for юни

11th

Events for юни

12th

No Events
Events for юни

13th

Events for юни

14th

Events for юни

15th

Events for юни

16th

Events for юни

17th

Events for юни

18th

Events for юни

19th

No Events
Events for юни

20th

Events for юни

21st

Events for юни

22nd

Events for юни

23rd

Events for юни

24th

Events for юни

25th

Events for юни

26th

No Events
Events for юни

27th

Events for юни

28th

Events for юни

29th

Events for юни

30th


Monthly List
юни 2018

Курс КАБАЛА

 8 – 10 ч. – за начинаещи 10 – 12 ч. ...
23 юни
08:00 - 12:00
Център “Алфиола“ - ул. "Иван Шишман" 15

Курс по Паневритмия

За повече информация свържете се с Иван Джеджев   Фейсбук група “Паневритмия ...
23 юни
14:30 - 15:30
Македонски дом - ул. „Солун“ 2,

Курс по Паневритмия

За повече информация свържете се с Иван Джеджев   Фейсбук група “Паневритмия ...
24 юни
14:30 - 15:30
Македонски дом - ул. „Солун“ 2,

Школа по флейта и пеене

Музикална школа „Бялата флейта“ е основана през 2013г от флейтиста Валентин Василев. През 2015г школата се разширява с час по пеене при сопраното Виолета Николаева. Изучава се солфеж, класическа вокална постановка, окултно пеене – основно по музика на Учителя. Репертоарът включва и популярни произведения. Курсистите участват заедно в градски и братски концерти. Посещават ги гост лектори – братски и оперни музиканти и артисти. Двамата ръководители са възпитаници на известни педагози и имат дългогодишен опит на сцена. Целта на школата е все повече хора с опит и без такъв, да се развиват музикално и да почувстват магията на музиката. Школата се развива като хор и оркестър с помощта на пианиста Иво Бонев и приятели организатори. Без изискване за професионализъм, но такъв се получава! Без възрастови ограничения. Вход свободен при следните критерии за участие в школата: желание за работа, общуване и отговорност. ИДЕАЛ: НИЕ МОЖЕМ ЗАЕДНО !!! ...
25 юни
18:30 - 19:30
Клуб-Библиотека “Виделина” бул.„Мария Луиза” 7, ет.2
No event found!
Load More

Абониране за събития и новини

““

Последни публикации