2017г. Съботни лекции

Неделни публични лекции 2017г.

Допълнителни видеа 2017г.

2017г. Семинар по паневритмия – Варна

2017г.

2015г.