Първа част. ПРЕДИСЛОВИЕТО

 1. Кратка история на село Николаевка
 2. Село Хадърджа и Възраждането във Варненско Проф. д-р Петър Никое
 3. Атанас Чорбаджи (Хъдържалията)
 4. Иконом Ив. К. Радов
 5. Атанас Георгиев
 6. Из родословието на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) Любен Хаджииванов
 7. Пръв български учител и свещеник Димитър Македонов
 8. Спомени на свещеника Константин Дъновски
 9. Заветници на свободата ни Т. И. Бъчваров
 10. Коя е рожденната дата на Петър Константинов Дънов
 11. Валсерпъ Айн
 12. Бележки върху книгата „Учителят на Бялото Братство" Правдолюб Истинолюбив

  Втора част. СЛОВОТО

 1. Хио-Ели-Мели-Месаилъ
 2. Протокол от годишната среща на Веригата Варна, 1903
 3. Слово Варна, 10 август 1903
 4. Слово Варна, 22 август 1904
 5. Протоколи от годишната среща на Веригата Варна, 1906
 6. Протоколи от годишната среща на Веригата Варна, 1907
 7. Протоколи от годишната среща на Веригата Варна, 1908
 8. Протоколи от годишната среща на Веригата Варна, 1909
 9. Епистоларно Слово на Учителя Варна, 1898-1918
 10. Избрани писма до д-р Георги Миркович
 11. Избрани писма до Пеньо Киров и Тодор Стоименов
 12. Избрани писма до Мария Казакова
 13. Избрани писма до Елена и Константин Иларионови
 14. Писма от хотел „Лондон"