Сметка за дарения

Получател – Общество Бяло Братство Варна

Сметка – BG04BUIB98881031740100

BIC- BUIBBGSF

Молим, когато изпращате дарение, посочете целта му.