Варна

Ръководител: Христо Вътев -0888034134
e-mail: bialo.bratstvo.varna@gmail.com

КОНТАКТИ – КООРДИНАТОРИ – ВАРНА

ИМЕ КООРДИНАТОР ТЕЛЕФОН
Христо  Маджаров Духовен съвет 0887 819 814
Стела Рускова Просветен съвет 0886 567 104
Христо Коларов Физически съвет 0886 885 745
Димитър Димов Примирителен 0878 276 285
Димитър Калев Член 0888 321 392
Рая Манчева Касиер 0887 006 007
Христо Вътев Координатор 0888 034 134

Фейсбук група