24.07.2021 – Цикъл „Встъпление в окултната опитност“. Беседа 3: „Космогонията на Розенкройцерите“ от Макс Хайндл

Тема:„Космогонията на Розенкройцерите“ от Макс ХайндлЛектор:Диан СемовАнонс:Встъпление в Розенкройцерското учение за еволюционните процеси на човека и Универса Братско лозе https://www.facebook.com/events/409188757059029?ref=newsfeed