Сборник беседи, посветен на 100-годишнината на Словото на четирите съвета, или синархичната самоорганизация на обществото

Posted Leave a commentPosted in Просветен съвет

Просветният съвет на Бяло Братство — Варна публикува сборник беседи, посветен на 100-годишнината на Словото на четирите съвета, или синархичната самоорганизация на […]

Брой втори на електронния вестник Синархия

Posted Leave a commentPosted in Просветен съвет

Братя и сестри, скъпи приятели, Просветният съвет ви предлага *брой втори на електронния вестник Синархия: * https://petardanov.com/PDF/Synarchy_Newspaper_Numb_2_2021.pdf Текстове за размишление и съзерцание на […]

Втората сказка от цикъла „Встъпление в окултната опитност“: Инволюция, еволюция и творене от нищото.

Posted Leave a commentPosted in Просветен съвет

Братя и сестри, Заповядайте днес, 15 май 2021 г., на втората сказка от цикъла „Встъпление в окултната опитност“: Инволюция, еволюция и творене […]

Пред вас е брой 1 на електронния вестник „Синархия“, издание на Просветния съвет на Бяло Братство – Варна.

Posted Leave a commentPosted in Просветен съвет

Братя и сестри, Пред вас е брой 1 на електронния вестник „Синархия“, издание на Просветния съвет на Бяло Братство – Варна. Да […]