Братски живот

Резюмето на неделната беседа с

Мили приятели, 
Тъй като в прочетената неделна беседа имаше важни напътствия и упражнения от Учителя, преценихме, че е много полезно да направим съвсем кратък ориентировъчен подбор за тези, които не са имали възможност да присъстват на беседата или да я прочетат самостоятелно.
„Когато човек се запитва защо е дошъл на Земята, той трябва да си отговори: „Аз дойдох на Земята, за да свидетелствам, че животът се проявява навсякъде“.
Вашата вяра трябва да бъде такава, че лицата ви да светят! Където и да отидете, лицата ви да светят като ангели!
За предпочитане е човек да се роди гений, отколкото после да стане такъв.
Като погледнете един човек, който диша, вие трябва да знаете, че в него е вложена възможност да усили вярата си.
И тъй, когато е добър, човек се подмладява, а когато има силна вяра, умът му просветлява. 
Аз се старая да ви представя онзи свят не толкова красив, колкото е всъщност. Ако вие го видите в красотата му, нито един от вас няма да остане на Земята.
Искате ли да видите Божественото, повярвайте в душата си, повярвайте в духа си, в ума си, в сърцето си! После повярвайте във въздуха, който дишате, във водата, която пиете, в светлината, която възприемате, в живота, който ви е даден, и вие ще се подмладите.
На вас казвам: дишайте дълбоко! Всяка сутрин, като ставате, направете 6 дълбоки вдишвания – плавно, спокойно, със съсредоточена мисъл. Към 11-12 часа направете още 6 и вечер, преди да легнете, още 6. Щом дишате въздуха по този начин, вие ще приемате живота и ще видите какви велики тайни се крият в него. Дали сте неразположени, нетърпеливи или имате някакви неприятности, винаги дишайте дълбоко! 
Любовта не се създава в този живот. Ако някой ви обича, знайте, че тази любов се е развивала преди хиляди години, а сега й се дават условия да се изяви. Любовта е акт на Божествения свят, който от милиони години мисли как да направи хората на Земята щастливи.
Като дишате, направете следния опит: мислено произведете в себе си цялата гама от долно „до“ до горно „до“ и като издишате, пак я възпроизведете. Като възприемате външния въздух, с него възприемате Божествената енергия във вид на електричество и магнетизъм, които влизат във вас и носят живот. 
Всяка ваша издишка се поема от разумни същества, които веднага я изследват и виждат до каква степен сте дошли. При всеки човек се намира по едно разумно същество, което чака да вземе въздуха, който този човек издиша. Този въздух струва скъпо. Той се нарича умствена тор. Невидимият свят тори нивите с него. Това е казано на ваш език.
При всяко вдишване и издишване човек трябва да помисли нещо разумно и красиво. Ако дишате по този начин, всякога ще бъдете здрави.
Казвам: на онези, които дишат по този начин, силата ще се обнови, мисълта ще се просветли, чувствата ще се пречистят и телата им ще придобият здравословно състояние.
Аз ви препоръчвам следното: като дишате, казвайте в себе си: „Да се прослави Името Божие в мене“; като задържате въздуха, казвайте: „Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мене“; като издишвате, кажете: „Да бъде Волята Божия!“. Вие може да сте чели много хубави книги за дишането, но този метод не е даден никъде. Ако можете да се ползвате от него, вие ще бъдете щастливи и радостни.“
11.12.1938 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *